نام و نام خانوادگی : فرساد سعدلو
مدرک تحصیلی : لیسانس عمران
سمت  : معاون  شهرسازی و معماری منطقه یک
 
سوابق کاری:
کارشناس طرح تفضیلی منطقه
مدیر طرح تفضیلی منطقه
کارشناس تعیین خلاف
کارشناس املاک و تفکیک
مدیر طرح تفضیلی منطقه دو
معاون شهرسازی و معماری منطقه

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .

1- نظارت به صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و .... براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري .

2-  پيشنهادات پيرامون اصلاح و تغيير كاربريهاي موردي و موضوعي به مديريت امور شهر سازي .

3-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .

4-  صدور مجوز ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري .

5-      نظارت بر طرحهاي تفضيلي و شناسايي مغايرتهاي.

8-     نظارت بر عملكرد واحد شهرسازي جهت خدمت رساني و تكريم ارباب رجوع

9-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

 

ورود کاربران

Go to top