رضا میرزایی

سمت : معاون خدمات شهری منطقه

سوابق کاری:

از سال 1378 آغاز فعالیت در شهرداری

کارمند حسابداری شهرداری مرکز

کارشناس حوزه خدمات شهذی شهرداری مرکز

معاون عملیات سازمان آتش نشانی کرمان

معاون اجرائیات شهرداری مرکز

معاون خدمات شهری منطقه 4

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه هم اکنون

ورود کاربران

Go to top