شهروندان محترم منطقه ی یک می توانند روزهای زوج از ساعت

 

9الی 11  با  شهردار منطقه ملاقات داشته باشند .

تلفن تماس: 2712100

ورود کاربران

Go to top