شهردار :

نام : علی

نام خانوادگی: سعیدی

متولد: 1356

سابقه کار: 14 سال

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

رزومه کاری :

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه جهار کرمان
مدیر دفتر طراحی و نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرمان 
جانشین معاون خدمات شهری شهرداری کرمان


شهردار منطقه یک

ورود کاربران

Go to top