نام طرح:مجتمع تجاری باهنر
میزان سرمایه گذاری:50 میلیارد ریال
مساحت عرصه :   471   متر مربع + 680متر مربع پارکینگ
زیر بنای کلی : 2300متر مربع         
محدوده طرح : ابتدای خیابان شهید باهنر.
آورده شهرداری : عرصه ومجوز
آورده سرمایه گذار: ساخت شامل پنج طبقه ، دو طبقه تجاری ،سه طبقه اداری و پارکینگ
میزان پیشرفت : 45 درصد

ورود کاربران

Go to top