رویای من شهر من !

شهردار شهری جهت مشاوره به جامعه شناسی مراجعه کرد و گفت :

چگونه می توان شهر را از شرایط بد به شرایط ایده آل و مطلوب رساند ؟

جامعه شناس گفت :

روی آرزوها و امیال شهروندان کار کن .شهروندانی که فقط امروز را می بینند ، در حوزه ی امروز می مانند . شهروندانی که فقط خودشان را می بینند ، شهر را در خانه خودشان خلاصه  می کنند و شهروندانی که شهرشان را می بینند ، سرنوشت خانه را به سرنوشت شهر گره می زنند .

برگرفته از کتاب شهر خوب ، شهروند خوب

ورود کاربران

Go to top