حضور شهردار کرمان در منطقه یک شهری

شهردار کرمان هم اکنون ضمن بازدیدازشهرداری منطقه یک و دیدار با شهردار و معاونان این منطقه ،گفت :شهرداری های مناطق بایددر راستای ایجاد درآمدهای پایدار در جهت  عمران و آبادانی شهر تلاش کنند.

گفتنی است : در این دیدار شهردار کرمان از بخش های مختلف منطقه یک بازدید و با پرسنل آن  به گفتگو پرداخت .

ورود کاربران

Go to top