در ادامه ی اجرای پروژه بازگشایی و امتداد محور گلبازخان:

تملک 3 پلاک از املاک مسیری در پروژه بازگشایی محور گلبازخان

 

شهردار منطقه یک از تملک 3 پلاک از املاک مسیری در پروژه بازگشایی محور گلبازخان خبر داد.

مهندس علی سعیدی گفت : در ادامه ی اجرای پروژه بازگشایی و امتداد محور گلبازخان ،روز گذشته تملک 3 پلاک دیگر از املاک مسیری در این محدوده بازگشایی شد.

وی ادامه داد : این 3 پلاک تجاری بوده و در مجاورت خیابان قدس قرار گرفته اند.

وی اظهار کرد : هم اکنون یکی از پلاک هابه طور کامل تخلیه و تخریب شده است و نیروهای منطقه مشغول تخریب و آزاد سازی پلاک های دیگر هستند.

سعیدی گفت :با تخریب و بارگیری کامل این پلاک ها محور پروژه گلبازخان به خیابان قدس متصل می شود.

ورود کاربران

Go to top