تا پایان سال انجام می‌شود؛

بهره‌مندی پارک‌های سطح منطقه یک از روشنایی مناسب

 

 

شهردار منطقه یک از اصلاح سیستم روشنایی در پارک های یخدان مویدی، پارک کودک، باستانی پاریزی، بلال حبشی و ... خبر داد و اظهار کرد: رفع نواقص سیستم روشنایی پارک های سطح منطقه یک به صورت پیوسته در طول سال اجرا شده و با برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری، تا پایان سال تمامی پارک های سطح منطقه از نور کافی و روشنایی مناسب بهره مند می شوند.

مهندس علی سعیدی با اشاره به وضعیت روشنایی پارک های شهر کرمان گفت: سیستم روشنایی پارک ها معمولا به دو شکل برج و چراغ های روشنایی انجام می شود.

وی با بیان این که در بخشی از پارک ها رشد درختان باعث محدودیت تابش نور شده افزود: در این شرایط برج‌ها کارایی لازم را ندارند.

گفتنی است طبق قانون، روشنایی معابر با شرکت برق و روشنایی پارک های سطح شهر با شهرداری کرمان است.

ورود کاربران

Go to top