اقدامات شهرداری در روز ولادت املام علی (ع)

نصب بنر تبریک به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) ورودی ساختمان شهردار ی منطقه یک

 

 

برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع شربت به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)

 

نصب پرچم به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) در سطح منطقه

ورود کاربران

Go to top