نصب موانع ترافیکی جهت عدم عبور وسایل نقلیه در پیاده روهای خیابان پاسداران

 

 


شهردار منطقه یک از نصب موانع ترافیکی جهت عدم عبور وسایل نقلیه در پیاده روهای خیابان پاسداران خبر داد

 

مهندس علی سعیدی گفت : به جهت افزایش ایمنی عابران پیاده و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه ، این منطقه اقدام به نصب موانع ترافیکی در نقاط مختلف پیاده رو خیابان پاسداران نمود.

وی ادامه داد : در این راستا هم چنین موانع استاندارد جهت عبور افراد کم توان و ویلچر نیز نصب شده است.

 

ورود کاربران

Go to top