در ادامه بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه آیت الله خامنه ای انجام شد :

اجرای عملیات زیرسازی حاشیه بزرگراه و پیاده روها

 

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات زیرسازی حاشیه بزرگراه و پیاده روها خبر داد .

مهندس علی سعیدی گفت : در راستای زیباسازی و بهسازی بزرگراه ها ،این منطقه  اقدام به بهسازی حاشیه بزرگراه نمودند.

وی ادامه داد:در این اقدام  نیروهای حوزه فنی عمرانی و خدامت شهری منطقه اقدام به بارگیری خاک و نخاله ، تخلیه شن ، تسطیح و زیرسازی حاشیه و پیاده روها نمودند.

سعیدی تاکید کرد :این اقدام به  جهت زیباسازی این محدوده از شهر کرمان و سهولت در عبور و مرور وسایل نقلیه سبک و سنگین انجام پذیرفت .

ورود کاربران

Go to top