اجرای عملیات تکمیلی پروژه به‌سازی و زیباسازی تقاطع کارگر

 

 

 

شهردار منطقه یک کرمان از اجرای عملیات تکمیلی پروژه به‌سازی و زیباسازی تقاطع کارگر خبر داد.

علی سعیدی گفت: در راستای زیباسازی تقاطع کارگر، عملیات جدول‌گذاری و سنگ فرش آن انجام شد.

وی ادامه داد: در راستای زیباسازی این محدوده هم چنین عملیات احداث باغچه و ایجاد فضای گلکار در آن انجام پذیرفت.

شهردار منطقه یک کرمان هدف از این اقدامات را زیباسازی منظر شهری عنوان کرد.

ورود کاربران

Go to top