محور گلبازخان بلوک‌چینی و پیاده‌روسازی شد

 

 

شهردار منطقه یک کرمان از اجرای عملیات بلوک‌چینی و پیاده‌روسازی محور گلبازخان خبر داد.

علی سعیدی گفت: در ادامه‌ی تکمیل پروژه محور گلبازخان، هم اکنون عملیات اجرای بلوک‌چینی و پیاده‌روسازی این محور توسط منطقه یک در حال انجام است.

وی هدف از این اقدام را زیباسازی منظر شهری و سهولت در تردد عابران پیاده عنوان کرد.

شهردار منطقه یک در ادامه از اجرای عملیات زیرسازی و ترمیم آسفالت و رنگ‌آمیزی جداول در کنارگذر پل باغ‌ملی خبر داد.

وی با بیان اینکه تعویض جدول‌های خیابان شهدا در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در این عملیات جدول‌هایی که به دلیل گذر زمان یا برخورد خودروها شکسته و فرسوده شده‌اند، تعویض می‌شود.

ورود کاربران

Go to top