شهردار منطقه یک خبر داد:

تنظیف معابر فرعی و محلات در قالب طرح137

 

 

 

شهردار منطقه یک با اشاره به اقدامات و پیشنهادات شهرداری منطقه یک جهت آمادگی و استقبال از نوروز گفت: تنظیف معابر فرعی و محلات در قالب طرح137 از برنامه های اصلی شهرداری منطقه در سال جدید است.

علی سعیدی از پاکسازی ورودی های اصلی شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین خاک نخاله های سطح منطقه جمع آوری و زمین های خالی پاکسازی می شوند.

وی با اشاره به شستشو و رنگ آمیزی جدول ها و مبلمان شهری افزود: رنگ آمیزی پایه های روشنایی سطح معابر عمومی و بلوارها با مشارکت شرکت برق در دستور کار قرار گرفته است.

سعیدی با بیان این که شست و شوی المان ها، مبلمان و وسایل بازی در حال انجام است اظهار داشت: رنگ آمیزی آب نماها، المان ها، و جدول بوستان ها نیز از اقدامات شهرداری منطقه در آستانه نوروز است.

شهردار منطقه یک همچنین از رفع نقص روشنایی پارک ها و رفع نقص لوازم بازی و تندرستی آن ها خبر داد و خاطرنشان کرد: نقص سرویس های بهداشتی سطح منطقه و پارک ها رفع و نقص تابلوهای راهنمای سطح منطقه اصلاح می شود.

ورود کاربران

Go to top