مناسب سازی معابر سطح منطقه یک جهت سهولت در تردد معلولان

 شهردار منطقه یک از مناسب سازی معابر سطح منطقه یک جهت سهولت در تردد معلولان خبر داد.

رضا خیاط زاده گفت: در راستای سهولت در تردد افراد کم توان و سالمند ،عملیات مناسب سازی معابر سطح این منطقه در حال انجام است.
وی ادامه داد: دراین راستا هم اکنون پیاده روهای خیابان ابوحامد در حال انجام است که پس از اتمام ،دیگر مسیرها به ترتیب در دستور کار این منطقه قرار می گیرد.

ورود کاربران

Go to top