اقدامات شهرداری منطقه یک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 

 

 

 

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ،اقدامات مختلفی در سطح منطقه انجام شد.