در ادامه بهسازی معابر سطح منطقه یک:


اجرای عملیات اصلاح هندسی خیابان نماز /اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت در بزرگراه امام رضا (ع)

 
شهردار منطقه یک از اجرای عملیات اصلاح هندسی خیابان نماز خبر داد.

رضا خیاط زاده ادامه داد: در این راستا هم چنین عملیات ایجاد کانیوو در ورودی کوچه های خیابان نمازبا هدف اتصال جوب ها به یکدیگر و هدایت آبها انجام پذیرفت.

وی در ادامه از اجرای پریم و پخش ام سی در کوچه شماره یک بزرگراه امام رضا(ع) خبر داد و گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت این کوچه نیز انجام پذیرفت.

خیاط زاده اظهار کرد: همه این اقدامات با همت و همکاری شهرداری منطقه یک و سازمان عمران انجام شده است.


ورود کاربران

Go to top