شهردار منطقه یک خبر داد:

آغاز عملیات بهسازی بوستان دانشجو

 

 

 

شهردار منطقه یک شهر کرمان، از آغاز عملیات بهسازی بوستان دانشجو در بولوار شهید مفتح خبر داد.

رضا خیاط زاده گفت: در راستای بهسازی و زیباسازی بوستان های سطح منطقه یک، عملیات بهسازی بوستان دانشجو در خیابان مفتح آغاز شده است .

وی از اجرای فعالیت های مختلف از جمله تعویض جداول، بهسازی پیاده راه ها، اجرا و بهسازی فضای سبز ، شستشوی وسایل و تجهیزات پارک ، تعمیر نیمکت های پارکی و روشنایی پارک نیز خبر داد و افزود: بهسازی پارک دانشجو به زودی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته معایب کلیه پارک ها ی سطح منطقه شناسایی شده است و به ترتیب اولویت رفع خواهند شد.

خیاط زاده هدف از این اقدام را رفاه حال شهروندان و استفاده بهتر از فضاهای پارکی عنوان کرد.

ورود کاربران

Go to top