بازدید میدانی شهردار منطقه یک از سطح محله‌ بولوار سجادیه و خیابان شهدا

 شهردار منطقه یک از سطح بولوار سجادیه و خیابان شهدا بازدید کرد.
اساس این گزارش، این بازدید با هدف پیگیری و رفع مشکلات محله خیابان شهدا و بولوار سجادیه انجام شد.
طی این بازدید مشکلات و معضلات محله از سوی شهردار افتخاری مطرح و شهردار منطقه یک دستورات لازم در جهت رفع سریع برخی از آنها را صادر نمودند.
بر اساس این گزارش ،در این بازدید معاونان اجرایی منطقه یک و شهردار افتخاری خیابان شهدا، شهرداری منطقه یک را همراهی کردند.
همچنین در حاشیه این بازدید طرح‌ها و پیشنهاداتی در خصوص به‌سازی سطح محله از سوی شهردار افتخاری مطرح شد.

ورود کاربران

Go to top