در راستای نشاط و شادابی شهروندان

 

اجرای ورزش صبحگاهی در بوستان نماز

 

 

صبح امروز ورزش صبحگاهی در بوستان مادر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، در راستای نشاط و شادابی شهروندان، ورزش صبحگاهی در بوستان نمازر برگزار شد .

بر اساس این گزارش این اقدام با همت و همکاری شهردار محله خیابان نماز و شهرداری منطقه یک انجام پذیرفت.

ورود کاربران

Go to top