در ادامه بهسازی معابر منطقه یک

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی و خرجی خیابان امام سجاد (ع)

 

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی و خرجی خیابان امام سجاد (ع) خبر داد.

رضا خیاط زاده گفت: در ادامه بهسازی معابر منطقه یک ، عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی و خرجی خیابان امام سجاد در ابتدای جاده کوهپایه انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تسریع در عبور و مرور وبه همت معاونت فنی عمرانی این منطقه انجام شده است.

وی گفت : دیگر معابر سطح منطقه با توجه به الویت در دستور کار قرار دارند.

ورود کاربران

Go to top