Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Forum Support

محلات

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 1 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

اجرای عملیات بهسازی و زیباسازی پارک کوچه شماره3 خیابان فتح آبادان

 

 

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات بهسازی و زیباسازی پارک کوچه شماره3 خیابان فتح آبادان

خبر داد.

مهندس علی سعیدی گفت : در راستای بهسازی و زیباسازی پارک های سطح این منطقه ،عملیات بهسازی پارک کوچه شماره3 خیابان فتح آبادان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا اقدامات مختلفی از جمله اصلاح فرش موزاییک ،نصب سطل زباله ،نصب ست ورزشی،نصب وسایل بازی کودکان،نصب پایه چراغ وتامین روشنایی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات به زودی انجام خواهد شد ،ابراز امیدواری کرد : با رفع مشکلات و بهسازی این پارک ،شهروندان بتوانند استفاده بهتر و بیشتری از این فضای تفریحی داشته باشند.

وی هدف از این اقدام را ایجاد رفاه شهروندان عنوان کرد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

هادی خدادادی


معاون شهرسازی

فرساد سدلو


معاون فنی و عمرانی

عظیم تهامی

معاون خدمات شهری

رضا میرزایی


معاون اداری و مالی

محمد رضا احمدی

ورود کاربران

Go to top