Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Forum Support

محلات

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 1 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

 

اجرای عملیات زیرسازی پیاده روهای خیابان جدیدالاحداث گلبازخان

 

 

شهردار منطقه یک کرمان از انجام عملیات زیرسازی پیاده روهای خیابان جدیدالاحداث گلبازخان

خبر داد.

 

مهندس علی سعیدی  با اشاره به اینکه این عملیات توسط نیروهای فنی و عمرانی منطقه در حال انجام است ،از انجام اقدامات مختلف از جمله شن ریزی ، تسطیح و زیرسازی پیاده روهای این محدوده خبر داد.

وی اضافه کرد : پیاده روهای دو طرف این خیابان از خیابان شهید تجلی تا خیایان قدس شن ریزی ، تسطیح و زیرسازی می شود .

وی فضای این محدوده را 2800 متر مربع اعلام کرد .

 

سعیدی  با بیان اینکه عملیات بهسازی معابر سطح این منطقه روند خوبی را دنبال می کند،تصریح کرد:زیباسازی منظر و فضاهای شهری،بهبود در امر عبور و مرور و خدمات رسانی بهتر به شهروندان از جمله اهداف انجام این گونه فعالیت ها و اقدامات به شمار می رود.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

هادی خدادادی


معاون شهرسازی

فرساد سدلو


معاون فنی و عمرانی

عظیم تهامی

معاون خدمات شهری

رضا میرزایی


معاون اداری و مالی

محمد رضا احمدی

ورود کاربران

Go to top